ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"white" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "white" po angielsku

white *****

obrazek do "white" po polsku
przymiotnik
 1. biały
  He was dressed in white from head to toe. (On był ubrany na biało od stóp do głów.)
  White landscape looks beautiful in winter. (Biały krajobraz wygląda pięknie zimą.)
  The bride was wearing a white dress. (Panna młoda miała na sobie białą sukienkę.)
  You have really white teeth! (Masz naprawdę białe zęby!)
 2. blady
  She went white with fear as the dog started running towards her. (Ona zrobiła się blada ze strachu kiedy pies zaczął biec w jej stronę.)
  Your face is so white, are you OK? (Twoja twarz jest taka blada, czy dobrze się czujesz?)
  He turned white when he saw a policeman standing at his door. (On zrobił się blady, kiedy zobaczył policjanta stojącego u jego drzwi.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. biały (kolor), biel [niepoliczalny]
  White is such a boring colour! (Biały to taki nudny kolor!)
  You look really nice in white. (Wyglądasz naprawdę ładnie w bieli.)
 2. biali (ludzie rasy białej) [policzalny]
  The white are very privileged. (Biali są bardzo uprzywilejowani.)
  Do you really believe that the white are superior to other races? (Naprawdę wierzysz, że biali są lepsi od innych ras?)
 3. białe wino [policzalny lub niepoliczalny]
  "Would you like something to drink?" "I would love a white, thank you." ("Napijesz się czegoś?" "Chętnie napiję się białego wina, dziękuję.")
  This white is so expensive I will never be able to afford. (To białe wino jest tak drogie, że nigdy nie będzie mnie na nie stać.)
 4. białko (oka) [policzalny]
  You look very tired, your white is covered with red veins! (Wyglądasz na bardzo zmęczonego, białko twojego oka jest pokryte czerwonymi żyłami!)
  I think she is possessed by a demon, you can only see her whites. (Myślę, że ona jest opętana przez demona, widać jej tylko białka.)
 5. biały (dotyczący ludzi rasy białej) [policzalny]
  White male has been incarcerated yesterday. (Biały mężczyzna został wczoraj uwięziony.)
  White people are not welcomed to our district. (Biali ludzie nie są mile widziani w naszej dzielnicy.)
 6. biały (kawa z mlekiem)  BrE
  I like my coffee white. (Lubię pić białą kawę.)
  White or black coffee for you? (Dla ciebie kawa czarna czy biała?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. białko (w jajku)
  Separate the egg whites from the yolk. (Należy oddzielić białko od żółtka.)
  She always eats an omelette with whites only. (Ona zawsze je omlet tylko z białek.)
  "Do you like eggs?" "Yes, but only the white." ("Czy lubisz jajka?" "Tak, ale tylko białko.")
  You should separate egg white from the yolk. (Powinieneś oddzielić białko od żółtka.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

eTutor & Diki

Nauczymy Cię słowa white i wszystkich innych!

SUPERDUET DO NAUKI JĘZYKÓW

Nauka online

Powiązane zwroty — "white"

przymiotnik
rzeczownik
white man = biały człowiek (przedstawiciel białej rasy)
white bread = chleb biały +1 znaczenie
White Paper , white paper = biała księga (rodzaj raportu wykonanego przez rząd, organizację lub instytucję)
whitewash = mydlenie oczu +2 znaczenia
white space , whitespace character = biały znak (zwykle "białe znaki)
large white = bielinek kapustnik (motyl) +1 znaczenie
przysłówek
czasownik
whitewash = bielić, wybielać +2 znaczenia
phrasal verb
inne
nazwa własna
kolokacje

podobne do "white" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "white" po polsku

rzeczownik
nazwa własna