PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"for one's focus" — Słownik kolokacji angielskich

for one's focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dla czyjś nacisk
  1. for przyimek + focus rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The house continues to be a center for international focus.

    Podobne kolokacje: