"into focus" — Słownik kolokacji angielskich

into focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): do ogniska
  1. into przyimek + focus rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He put them on and the room came into focus.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo