"zaostrzenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaostrzenie" po polsku

zaostrzenie

rzeczownik
 1. intensification
 2. stiffening
czasownik
 1. tighten **
 2. exacerbate *
 3. toughen
 4. stiffen
idiom
 1. tighten up
  • zaostrzyć (np. przepisy, regulacje)
   My company tightened up its regulations and now we can't have more than 20 days of vacation. (Moja firma zaostrzyła swoje przepisy i teraz nie możemy mieć więcej niż 20 dni urlopu.)
   We need to tighten up the rules in our school because the pupils think they can do everything. (Musimy zaostrzyć zasady w naszej szkole, bo uczniowie myślą, że mogą robić wszystko.)
czasownik
 1. acuminate  
 1. make something tighter , make something tight
 1. give an edge to something  
  Give an edge to your speech, it's boring. (Zaostrz swoją przemowę, jest nudna.)
  This belt will give an edge to your outfit. (Ten pasek zaostrzy twój strój.)
czasownik
 1. fester
  • jątrzyć się, zaostrzać się (o konflikcie, problemie)
   They are trying to resolve the festering conflict. (Próbują rozwiązać jątrzący się konflikt.)
czasownik
 1. flare up

powered by  eTutor logo