KURS TRAVEL ENGLISH -50%!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"pojechać kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pojechać kogoś" po polsku

czasownik
 1. go , *****

pojechać kogoś

phrasal verb
 1. cut somebody up
czasownik
 1. drive *****
  • jechać (samochodem) [INTRANSITIVE]
   W have to drive all night. (Musimy jechać przez całą noc.)
   He is driving too fast. (On jedzie za szybko.)
   Now we have to drive all night to go get her. (Teraz musimy jechać całą noc, aby ją przywieźć.)
   important nie mylić z: ride
 2. travel ****
  • jechać, przejechać (pokonać dystans) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   We've travelled six hundred kilometers, we're tired. (Przejechaliśmy sześćset kilometrów, jesteśmy zmęczeni.)
   She travelled 50 thousand miles on her own. (Ona przejechała 50 tysięcy mil bez niczyjej pomocy.)
   We've travelled over 10 thousand miles in 3 weeks. (Przejechaliśmy ponad 10 tysięcy mil w 3 tygodnie.)
 3. clear *****
  • przeskakiwać, jechać, przechodzić, omijać [TRANSITIVE]
   We cleared the traffic jam by driving in the night. (Ominęliśmy korek uliczny poprzez jazdę w nocy.)
   We have to clear the city centre - I don't want to get stuck in a traffic jam. (Musimy ominąć centrum miasta - nie chcę utknąć w korku.)
   He cleared a small stream and disappeared in the forest. (Przeskoczył mały strumyk i zniknął w lesie.)
 4. dolly *
 5. be underway

powered by  eTutor logo