PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"jechać na wakacje" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "jechać na wakacje" po polsku

jechać na wakacje

obrazek do "go on holiday" po polsku
czasownik
 1. escape ***   potocznie
  I can't wait to escape to Greece in November! (Nie mogę się doczekać, żeby pojechać na wakacje do Grecji w listopadzie!)
 1. go on holiday BrE , go on vacation AmE , także: take a holiday , także: take a vacation  
  I'm going on holiday next week. (Jadę na wakacje w przyszłym tygodniu.)
  We're going on vacation in August. (Jedziemy na wakacje w sierpniu.)
  She'll be there when you go on holiday. (Ona tam będzie, kiedy wyjedziesz na wakacje.)
  I want to take a vacation in New Zealand. (Chcę pojechać na wakacje do Nowej Zelandii.)

"jechać na wakacje" — Słownik kolokacji angielskich

go on vacation kolokacja
 1. go czasownik + vacation rzeczownik = jechać na wakacje
  Zwykła kolokacja

  You guys are going on vacation in a couple weeks?

  Podobne kolokacje:
go on holiday kolokacja
 1. go czasownik + holiday rzeczownik = jechać na wakacje
  Zwykła kolokacja

  When he went on holiday for a week, I stood in.

  Podobne kolokacje:
take a holiday kolokacja
 1. take czasownik + holiday rzeczownik = jechać na wakacje
  Zwykła kolokacja

  When the boy is on his feet again perhaps we can take a little holiday together.

powered by  eTutor logo