"przejechać kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przejechać kogoś" po polsku

czasownik
 1. travel ****
  • jechać, przejechać (pokonać dystans) [przechodni/nieprzechodni]
   We've travelled six hundred kilometers, we're tired. (Przejechaliśmy sześćset kilometrów, jesteśmy zmęczeni.)
   She travelled 50 thousand miles on her own. (Ona przejechała 50 tysięcy mil bez niczyjej pomocy.)
   We've travelled over 10 thousand miles in 3 weeks. (Przejechaliśmy ponad 10 tysięcy mil w 3 tygodnie.)
 2. transit **
 3. overrun ,
 4. crash ***
 5. overshoot
phrasal verb
 1. mow somebody down

przejechać kogoś

phrasal verb
 1. run somebody over
  • przejechać kogoś (samochodem)
   She ran her husband over. (Ona przejechała swojego męża samochodem.)
   I've run your dog over, I'm sorry. (Przejechałem twojego psa, przepraszam.)
 2. knock somebody down
idiom
 1. bash *
 2. take a spin
phrasal verb
 1. drive around

Powiązane zwroty — "przejechać kogoś"

czasownik
jechać = drive +4 znaczenia
zjechać = pan +5 znaczeń
odjechać = be off +1 znaczenie
phrasal verb
rzeczownik
przejazd = ride +3 znaczenia
przejażdżka = drive +4 znaczenia
idiom
przymiotnik
przejezdny = transient +3 znaczenia

powered by  eTutor logo