"wypowiedzenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wypowiedzenie" po polsku

wypowiedzenie

rzeczownik
 1. notice ****
 2. utterance
 3. termination
  • wygaśnięcie (umowy), wypowiedzenie (pracy, najmu), rozwiązanie (umowy)
   Failure to comply will be met with termination. (Niezastosowanie się będzie skutkowało wypowiedzeniem.)
 4. denunciation
  • wypowiedzenie (np. umowy)
 5. repudiation
  • wypowiedzenie (np. traktatu)
 6. sounding
 7. notice of cancellation
 8. incanting
  • wypowiedzenie (zaklęcia)
 9. notice of termination  
 10. termination letter
 11. predication
 12. enunciating
 13. walking orders
 14. declaring
 15. marching orders British English , walking papers American English
czasownik
 1. air , ***** , także: aer latin
  • wypowiadać (publicznie) [przechodni]
   President aired his views on the war. (Prezydent wypowiedział się na temat wojny.)
   The professor aired his controversial opinions and got fired. (Profesor wypowiedział swoje kontrowersyjne poglądy i został zwolniony.)
 2. remark ***
  • komentować (na jakiś temat), wypowiadać (uwagę), napomknąć (o czymś) [przechodni]
   I turned to remark on it, but you had gone. (Chciałem to skomentować, ale ciebie już nie było.)
   Mark remarked that his old friend had returned from America. (Mark napomknął, że jego stary przyjaciel wrócił z Ameryki.)
 3. declare , ***
  • wypowiadać, ogłaszać (wojnę) [przechodni]
   Great Britain declared war on Germany in 1939. (Wielka Brytania wypowiedziała wojnę Niemcom w 1939.)
   I'm afraid someone will declare war on our country. (Boję się, że ktoś wypowie naszemu krajowi wojnę.)
 4. articulate **
 5. utter *
 6. renounce
 7. denounce *
 8. enunciate
 9. incant
 10. rearticulate
 1. give notice
czasownik
 1. sound *****
phrasal verb
 1. speak up *

powered by  eTutor logo