"czuć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "czuć" po polsku

czuć, czuć się

obrazek do "feel" po polsku Feel the wind in your hair.
czasownik
 1. feel *****   [przechodni/nieprzechodni]
  He felt a pain in his leg. (On poczuł ból w swojej nodze.)
  I feel nervous. I can't relax. (Czuję się podenerwowany. Nie mogę się zrelaksować.)
  How do you feel? (Jak się czujesz?)

czuć

czasownik
 1. sense *****
 2. experience *****
  • doznawać, czuć, przeżywać (np. emocje, ból) [przechodni]
   He was experiencing constant neck pain after that car accident. (On doznawał ciągłego bólu szyi po tym wypadku samochodowym.)
   You may experience some pain. (Możesz doznać trochę bólu.)
   zobacz także: feel
 3. feel *****
  • mieć wrażenie, czuć [nieprzechodni]
   I feel as if I needed to do something. (Mam wrażenie, jakbym miał coś zrobić.)
   She felt as if she had been there before. (Ona poczuła, jakby już tam wcześniej była.)
  • czuć (uważać, sądzić)
   I just felt you should respect my private life. (Uważałam tylko, że powinieneś uszanować moje życie prywatne.)
   I feel it's the right time to tell you the truth. (Czuję, że to odpowiedni moment, żeby powiedzieć ci prawdę.)
 4. have *****
 5. prickle
czasownik
 1. fare **
 1. be like AmE potocznie *****  
rzeczownik
 1. sensation **
 2. feeling ****   [niepoliczalny]
  I've lost the feeling in my legs. (Straciłem czucie w nogach.)
  After two years of exercising, he regained all feeling in his legs. (Po dwóch latach ćwiczeń, odzyskał całe czucie w nogach.)
 3. sensing
 4. aesthesia , aesthesis
 5. having

Powiązane zwroty — "czuć"

przymiotnik
czuły = sensitive +6 znaczeń
czujny = alert +1 znaczenie
rzeczownik
uczucie = feeling +4 znaczenia
odczucie = sense +1 znaczenie
współczucie = support +4 znaczenia
przeczucie = hunch +1 znaczenie
czułość = tenderness +1 znaczenie
przysłówek
silnie (czuć) = strongly
OK (być lub czuć się) = all right , także: alright , także: aight slang , także: a'ight , także: ight slang
czule = fondly +4 znaczenia
inne
czasownik
phrasal verb
inne
idiom