PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"czuć ból" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "czuć ból" po polsku

czuć ból

czasownik
  1. feel pain  
    I know what it's like to feel pain. (Wiem jak to jest czuć ból.)
    She feels pain in her abdomen. (Ona czuje ból w jamie brzusznej.)

"czuć ból" — Słownik kolokacji angielskich

feel pain kolokacja
  1. feel czasownik + pain rzeczownik = czuć ból
    Bardzo silna kolokacja

    She felt your pain, and thought the Group might be able to help.