PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"czuć się swobodnie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "czuć się swobodnie" po polsku

"czuć się swobodnie" — Słownik kolokacji angielskich

feel free kolokacja
 1. feel czasownik + free przymiotnik = czuć się swobodnie
  Bardzo silna kolokacja

  If anyone has any questions, feel free to ask them now.

feel at ease kolokacja
 1. feel czasownik + ease rzeczownik = czuć się swobodnie
  Silna kolokacja

  I was feeling a lot more at ease with my situation.

  Podobne kolokacje: