Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"czuć się zmęczonym" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "czuć się zmęczonym" po polsku

czuć się zmęczonym

czasownik
  1. feel tired  
    I feel tired. (Czuję się zmęczony.)

"czuć się zmęczonym" — Słownik kolokacji angielskich

feel tired kolokacja
  1. feel czasownik + tired przymiotnik = czuć się zmęczonym
    Bardzo silna kolokacja

    I was feeling very tired what with one thing and another.