"sound tired" — Słownik kolokacji angielskich

sound tired kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dźwięk zmęczony
  1. sound czasownik + tired przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    She wanted her voice to be hard, but it just sounded tired.