TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"sound" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sound czasownik

czasownik + sound
Kolokacji: 15
try to sound • begin to sound • start to sound • mean to sound • want to sound • ...
sound + przyimek
Kolokacji: 38
sound off • sound out • sound to • sound from • sound through • ...
sound + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 593
sound good • sound familiar • sound great • sound strange • sound surprised • sound reasonable • sound confident • sound crazy • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 99
1. sound good = dźwięk dobry sound good
2. sound familiar = brzmieć znajomo sound familiar
3. sound great = dźwięk wielki sound great
4. sound strange = brzmieć dziwnie sound strange
5. sound surprised = dźwięk zaskoczył sound surprised
6. sound reasonable = dźwięk rozsądny sound reasonable
7. sound bad = dźwięk zły sound bad
8. sound confident = dźwięk pewny siebie sound confident
9. sound tired = dźwięk zmęczony sound tired
  • She wanted her voice to be hard, but it just sounded tired.
  • She sounded tired, but since it was before ten, I called her back.
  • The voice on the phone sounded distant and very tired.
  • He sounded tired, although his face did not show it.
  • He sounded tired, making the argument because he'd been told to.
  • She sounded tired, her voice coming out low and flat.
  • The voice on the other end of the line sounded tired.
  • His voice sounded tired as though they had been through all this before.
  • In the darkness, I can't see his face, but he sounds tired.
  • I could hardly breathe and he didn't even sound tired.
10. sound crazy = wydawać się szalonym sound crazy
11. sound angry = dźwięk zły sound angry
12. sound simple = dźwięk prosty sound simple
13. sound interesting = dźwięk interesujący sound interesting
14. sound corny = dźwięk oklepany sound corny
15. sound odd = dźwięk dziwny sound odd
16. sound happy = dźwięk szczęśliwy sound happy
17. sound pleased = dźwięk zadowolił sound pleased
18. sound different = dźwięk inny sound different
19. sound similar = dźwięk podobny sound similar
20. sound exactly = dźwięk dokładnie sound exactly
21. sound nice = dźwięk miły sound nice
22. sound silly = dźwięk głupi sound silly
23. sound funny = dźwięk zabawny sound funny
24. sound fine = grzywna dźwięku sound fine
25. sound worried = dźwięk martwił się sound worried
26. sound right = prawo dźwięku sound right
27. sound harsh = dźwięk surowy sound harsh
28. sound sure = dźwięk pewny sound sure
29. sound disappointed = dźwięk rozczarował sound disappointed
30. sound ridiculous = dźwięk śmieszny sound ridiculous
31. sound cheerful = dźwięk pogodny sound cheerful
32. sound sincere = dźwięk szczery sound sincere
33. sound stupid = dźwięk głupi sound stupid
34. actually sound = faktycznie dźwięk actually sound
35. sound suspiciously = dźwięk podejrzliwie sound suspiciously
36. sound wonderful = dźwięk cudowny sound wonderful
37. sound better = dźwięk lepiej sound better
38. sound easy = dźwięk łatwy sound easy
39. suddenly sound = nagle dźwięk suddenly sound
40. sound serious = dźwięk poważny sound serious
41. sound optimistic = dźwięk optymistyczny sound optimistic
42. sound bitter = dźwięk gorzki sound bitter
43. sound weak = dźwięk słaby sound weak
44. sound plausible = dźwięk prawdopodobnie brzmiący sound plausible
45. sound weird = dźwięk dziwny sound weird
46. sound promising = rozsądne obiecywanie sound promising
47. sound hopeful = osoba rokująca nadzieje dźwięku sound hopeful
48. sound weary = dźwięk znużony sound weary
49. sound desperate = dźwięk zrozpaczony sound desperate
50. sound vaguely = dźwięk trochę sound vaguely
51. sound normal = dźwięk normalny sound normal
52. sound annoyed = dźwięk zdenerwował sound annoyed
53. sound relieved = dźwięk uwolnił sound relieved
54. sound impressive = dźwięk imponujący sound impressive
55. sound sad = dźwięk smutny sound sad
56. sound logical = dźwięk logiczny sound logical
57. sound calm = spokój dźwięku sound calm
58. sound exciting = dźwięk pasjonujący sound exciting
59. sound doubtful = dźwięk pełny wątpliwości sound doubtful
60. sound nervous = dźwięk zdenerwowany sound nervous
61. sound awful = dźwięk okropny sound awful
62. sound apologetic = dźwięk przepraszający sound apologetic
63. sound interested = dźwięk zainteresowany sound interested
64. sound convinced = dźwięk przekonał sound convinced
65. sound ominous = dźwięk złowieszczy sound ominous
66. sound defensive = dźwięk obronny sound defensive
67. sound enthusiastic = dźwięk entuzjastyczny sound enthusiastic
68. sound cool = chłód dźwięku sound cool
69. sound wistful = dźwięk smutny sound wistful
70. sound concerned = dźwięk dotyczył sound concerned
71. sound thin = dźwięk wąski sound thin
72. sound suspicious = dźwięk podejrzliwy sound suspicious
73. sound terrible = dźwięk straszny sound terrible
74. sound convincing = przekonywanie dźwięku sound convincing
75. sound eager = dźwięk chętny sound eager
76. sound dangerous = dźwięk niebezpieczny sound dangerous
77. sound frightened = dźwięk odstraszył sound frightened
78. sound natural = dźwięk naturalny sound natural
79. sound hoarse = dźwięk zachrypnięty sound hoarse
80. sound fresh = dźwięk świeży sound fresh
81. sound hollow = wgłębienie dźwięku sound hollow
82. sound absurd = absurd dźwięku sound absurd
83. sound uncertain = dźwięk niepewny sound uncertain
84. sound appealing = rozsądne apelowanie sound appealing
86. sound anxious = dźwięk pełny niepokoju sound anxious
87. sound dubious = dźwięk niepewny sound dubious
88. sound friendly = mecz towarzyski dźwięku sound friendly
89. sound well = dźwięk dobrze sound well
90. sound old = dźwięk stary sound old
91. sound certain = dźwięk pewny sound certain
92. sound skeptical = dźwięk sceptyczny sound skeptical
93. sound obvious = dźwięk oczywisty sound obvious
94. sound alike = dźwięk podobnie sound alike
95. sound sensible = dźwięk rozsądny sound sensible
96. sound scared = dźwięk wystraszył sound scared
97. sound tough = dźwięk nieustępliwy sound tough
98. hardly sound = ledwie dźwięk hardly sound
99. sound upset = dźwięk zasmucił sound upset
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 119

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.