"sound funny" — Słownik kolokacji angielskich

sound funny kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dźwięk zabawny
  1. sound czasownik + funny przymiotnik
    Silna kolokacja

    It sounded funny, like she didn't know you could use the word that way.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo