"sound confident" — Słownik kolokacji angielskich

sound confident kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dźwięk pewny siebie
  1. sound czasownik + confident przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    The girl's voice was animated, but she didn't sound very confident.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo