"feel confident" — Słownik kolokacji angielskich

feel confident kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czuj się pewnie
  1. feel czasownik + confident przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    The second time around, however, you feel more confident of what to expect.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo