Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"czuć się niekomfortowo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "czuć się niekomfortowo" po polsku

czuć się niekomfortowo

czasownik
 1. feel uncomfortable
  • czuć się niekomfortowo, czuć się skrępowanym
   He felt uncomfortable wearing a suit. (On czuł się niekomfortowo w garniturze.)

"czuć się niekomfortowo" — Słownik kolokacji angielskich

feel uncomfortable kolokacja
 1. feel czasownik + uncomfortable przymiotnik = czuć się niekomfortowo, czuć się skrępowanym
  Bardzo silna kolokacja

  Once on the set, they felt uncomfortable until several takes in.