PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"feel uncomfortable" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "feel uncomfortable" po angielsku

feel uncomfortable

czasownik
  1. czuć się niekomfortowo, czuć się skrępowanym
    He felt uncomfortable wearing a suit. (On czuł się niekomfortowo w garniturze.)

Powiązane zwroty — "feel uncomfortable"

inne

"feel uncomfortable" — Słownik kolokacji angielskich

feel uncomfortable kolokacja
  1. feel czasownik + uncomfortable przymiotnik = czuć się niekomfortowo, czuć się skrępowanym
    Bardzo silna kolokacja

    Once on the set, they felt uncomfortable until several takes in.