PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

feel = czuć, czuć się

Feel the wind in your hair.

Źródło: http://vitality4living.tumblr.com/

czuć, czuć się

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He felt a pain in his leg. = On poczuł ból w swojej nodze.