KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"czuły" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "czuły" po polsku

czuły

Impression masterclass: Loving care - Ethics of care
przymiotnik
 1. sensitive ***
  • wrażliwy, czuły
   My eyes are very sensitive. (Moje oczy są bardzo wrażliwe.)
   She has a few sensitive spots. (Ona ma kilka czułych punktów.)
   przeciwieństwo: insensitive
  • wrażliwy, czuły (łatwy do uszkodzenia)
   She has sensitive skin. (Ona ma wrażliwą skórę.)
   Don't drop my phone, it's very sensitive. (Nie upuść mojego telefonu, jest bardzo wrażliwy.)
  • wrażliwy, czuły (silnie reagujący)
   Her skin is sensitive to water. (Jej skóra jest wrażliwa na wodę.)
   My eyes are sensitive to light. (Moje oczy są wrażliwe na światło.)
   zobacz także: perceptive
 2. tender **  
  Her tone was tender, anxious. (Jej ton głosu był czuły, zatroskany.)
  She gave him a tender kiss. (Ona czule go pocałowała.)
  His tender touch made my knees weak. (Jego czuły dotyk sprawiał, że kolana mi się uginały.)
  link synonim: affectionate
  zobacz także: pathetic, sympathetic
 3. vulnerable **
 4. loving *
 5. fond *
 6. affectionate
  • czuły, tkliwy
   He was very affectionate. (On był bardzo czuły.)
   Why are you both being so affectionate tonight? (Dlaczego jesteście tacy tkliwi dzisiejszego wieczoru?)
   I love her affectionate smile. (Uwielbiam jej czuły uśmiech.)
   link synonim: tender
 7. susceptible *
 8. fine-tuned
Feel the wind . Women 'feel pain more than men Feel the wind in your hair.
czasownik
 1. feel *****   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  He felt a pain in his leg. (On poczuł ból w swojej nodze.)
  I feel nervous. I can't relax. (Czuję się podenerwowany. Nie mogę się zrelaksować.)
  How do you feel? (Jak się czujesz?)
czasownik
 1. sense *****
 2. experience *****
  • doznawać, czuć, przeżywać (np. emocje, ból) [TRANSITIVE]
   He was experiencing constant neck pain after that car accident. (On doznawał ciągłego bólu szyi po tym wypadku samochodowym.)
   You may experience some pain. (Możesz doznać trochę bólu.)
   zobacz także: feel
 3. feel *****
  • mieć wrażenie, czuć [INTRANSITIVE]
   I feel as if I needed to do something. (Mam wrażenie, jakbym miał coś zrobić.)
   She felt as if she had been there before. (Ona poczuła, jakby już tam wcześniej była.)
  • czuć (uważać, sądzić)
   I just felt you should respect my private life. (Uważałam tylko, że powinieneś uszanować moje życie prywatne.)
   I feel it's the right time to tell you the truth. (Czuję, że to odpowiedni moment, żeby powiedzieć ci prawdę.)
 4. have *****
 5. prickle
czasownik
 1. fare **
 1. be like American English informal *****  

powered by  eTutor logo