"czuć się nieswojo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "czuć się nieswojo" po polsku

"czuć się nieswojo" — Słownik kolokacji angielskich

feel off kolokacja
  1. feel czasownik + off przyimek = dziwnie się czuć, czuć się nieswojo, nie czuć się sobą
    Zwykła kolokacja

    If you feel like a day or two off sailing there's enough to do.

    Podobne kolokacje: