Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"feel towards" — Słownik kolokacji angielskich

feel towards kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czuć w kierunku
  1. feel czasownik + towards przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    So I don't feel the same towards them any more.

    Podobne kolokacje:

podobne do "feel towards" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "feel towards" po angielsku

inne