"feel toward" — Słownik kolokacji angielskich

feel toward kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czuć w kierunku
  1. feel czasownik + toward przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Whatever she was actually feeling toward him he could not say.

    Podobne kolokacje: