"feel about" — Słownik kolokacji angielskich

feel about kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomacaj
 1. feel czasownik + about przyimek
  Bardzo silna kolokacja

  I know how you've felt about him all these years.

  Podobne kolokacje:
 2. feel czasownik + about przysłówek
  Silna kolokacja

  That done, the young man felt about, found his chair, and slipped into it.