BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"doznawać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "doznawać" po polsku

doznawać

czasownik
 1. experience *****
  • doznawać, czuć, przeżywać (np. emocje, ból) [przechodni]
   He was experiencing constant neck pain after that car accident. (On doznawał ciągłego bólu szyi po tym wypadku samochodowym.)
   You may experience some pain. (Możesz doznać trochę bólu.)
   zobacz także: feel
czasownik
 1. feel *****

powered by  eTutor logo