czuć, czuć się

feel

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

He felt a pain in his leg. = On poczuł ból w swojej nodze.