PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"świetnie się czuć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "świetnie się czuć" po polsku

"świetnie się czuć" — Słownik kolokacji angielskich

feel great kolokacja
  1. feel czasownik + great przymiotnik = świetnie się czuć
    Bardzo silna kolokacja

    It felt great to know the people were behind me.