"look great" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "look great" po angielsku

"look great" — Słownik kolokacji angielskich

look great kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): świetnie wyglądaj
  1. look czasownik + great przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    She looked great, he thought, watching her from across the room.