"work great" — Słownik kolokacji angielskich

work great kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): praca wielki
  1. work czasownik + great przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    It has worked great and 'the change' is not anything I want to deal with now.