"czuć się smutnym" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "czuć się smutnym" po polsku

czuć się smutnym

czasownik
  1. feel sad  
    I feel sad because I lost my wallet. (Czuję się smutny, bo zgubiłem portfel.)
    She felt sad because she had a bad day at school. (Ona czuła się smutna, bo miała zły dzień w szkole.)

"czuć się smutnym" — Słownik kolokacji angielskich

feel sad kolokacja
  1. feel czasownik + sad przymiotnik = czuć się smutnym
    Bardzo silna kolokacja

    She always felt sad at the end of the run.