BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"compassionate" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "compassionate" po angielsku

compassionate *

przymiotnik
  1. pełen współczucia, współczujący
    She is a compassionate woman, truly devoted to her patients. (Ona jest kobietą pełną współczucia, prawdziwie oddaną swoim pacjentom.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
  1. współczuć dawne użycie

powered by  eTutor logo