BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"współczujący" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "współczujący" po polsku

współczujący

przymiotnik
 1. sorry ****  
  She gave me a sorry smile. (Ona obdarzyła mnie współczującym uśmiechem.)
  She talked to me in such sorry voice. (Mówiła do mnie takim współczującym głosem.)
 2. compassionate *
  • pełen współczucia, współczujący
   She is a compassionate woman, truly devoted to her patients. (Ona jest kobietą pełną współczucia, prawdziwie oddaną swoim pacjentom.)
 3. commiserative  
 4. ruthful
commiserate sympathizing
czasownik
 1. pity *
 2. sympathize , sympathise BrE
  • współczuć (komuś)
   I sympathize with victims of violence. (Współczuję ofiarom przemocy.)
   We sympathize with you, but what you ask for is not possible. (Współczujemy ci, ale to, o co prosisz, jest niemożliwe.)
 3. yearn *
 4. rue przestarzale  
 5. commiserate  
  link synonim: express sympathy
 6. compassionate *   dawne użycie
 1. feel pity
phrasal verb
 1. feel for somebody *  
  "I can't go out because I'm grounded." "I feel for you." ("Nie mogę wyjść, bo mam szlaban." "Współczuję ci.")
  She doesn't even know how much I feel for her. (Ona nawet nie wie, jak bardzo jej współczuję.)
 1. sympathize with someone AmE , sympathise with someone BrE  
 2. be sorry for somebody , feel sorry for somebody , także: feel compassion for somebody  
  I feel sorry for Matt. (Współczuję Mattowi.)
  Stop feeling sorry for me. (Przestań mi współczuć.)
  link synonim: pity
 3. feel bad for somebody  
 1. commiserate with somebody
idiom
 1. one's heart goes out to somebody , one's thoughts go out to somebody  
czasownik
 1. feel pity for somebody

Powiązane zwroty — "współczujący"

czasownik
czuć = feel +4 znaczenia
rzeczownik
współczucie = support +11 znaczeń
inne
przysłówek
phrasal verb
Zobacz także: nie czuć się sobą

powered by  eTutor logo