KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"report to somebody" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "report to somebody" po angielsku

report to somebody *

czasownik
 1. odpowiadać przed kimś, podlegać komuś
  to be somebody's subordinate
rzeczownik
 1. raport, sprawozdanie [COUNTABLE]
  After studying the data, we were able to finish our report. (Po przestudiowaniu danych, byliśmy w stanie dokończyć nasze sprawozdanie.)
  Can you try sending me another e-mail with the report attached? (Czy możesz mi wysłać jeszcze jednego maila z załączonym sprawozdaniem?)
  The report was concise and informative. (Raport był zwięzły i pełen informacji.)
  zobacz także: account
 2. relacja (telewizyjna, radiowa) [COUNTABLE]
  Reports in the media have been greatly exaggerated. (Relacje w mediach były mocno przesadzone.)
  We have listened to the report from Nigeria. (Wysłuchaliśmy relacji z Nigerii.)
 3. słuchy, plotki, pogłoski [COUNTABLE]
  There are reports of your accidents all over town. (Po całym mieście krążą plotki o twoim wypadku.)
  I heard a report about her pregnancy - is it true? (Słyszałem plotkę o jej ciąży - czy to prawda?)
 4. odgłos, huk, wybuch formal [COUNTABLE]
  A report could be heard in the south. (Na południu dało się słyszeć wybuch.)
  Did you hear that report? (Słyszałeś ten huk?)
przymiotnik
 1. podwładny British English
  He is my report. (On jest moim podwładnym.)
  It's an easy job, your report can do it for you. (To łatwa praca, twój podwładny może to za ciebie zrobić.)
 2. sprawozdawczy
  She acts as a report observer. (Ona pełni funkcję obserwatora sprawozdawczego.)
czasownik
 1. donosić, informować [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  He reports to me all the relevant developments of this situation. (On informuje mnie o wszystkich istotnych postępach w tej sytuacji.)
  You have to report every detail. (Musisz mnie informować o każdym szczególe.)
  zobacz także: tell
 2. meldować [TRANSITIVE]
  He reported that his platoon is ready for action. (On zameldował, że jego pluton jest gotowy do działania.)
  He has to report himself every two hours. (On musi się meldować co dwie godziny.)
 3. zgłaszać, składać sprawozdanie, sprawozdawać [TRANSITIVE]
  Try to report this issue to the tech service. (Spróbuj zgłosić ten problem obsłudze technicznej.)
  You must report any faults. (Musisz zgłaszać jakiekolwiek usterki.)
  The police made a search of the house after the crime had been reported. (Policja przeszukała dom, po tym jak zgłoszone zostało przestępstwo.)
  If you get injured on the job, you should report it immediately to your employer. (Jeśli odniesiesz obrażenia w trakcie pracy, powinieneś natychmiast zgłosić to swojemu pracodawcy.)
  They didn't report any problems with the machine. (Oni nie zgłosili żadnych problemów z maszyną.)
 4. zgłaszać się (gdzieś) [INTRANSITIVE]
  Report to your supervisor as soon as possible. (Zgłoś się do swojego przełożonego tak szybko jak to możliwe.)
  I was asked to report to his office. (Zostałem poproszony, żeby zgłosić się do jego biura.)
 1. relacjonować
  This event is reported on the news every year. (To wydarzenie jest relacjonowane w wiadomościach co roku.)
rzeczownik
 1. operat (pisemne opracowanie jakiegoś zagadnienia technicznego) [COUNTABLE]
rzeczownik
 1. świadectwo szkolne
  This grade wasn't on my report. (Ta ocena nie była na moim świadectwie szkolnym.)
  You will get your report cards at the end of the semester. (Dostaniecie swoje świadectwa szkolne na koniec semestru.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "report to somebody"

czasownik
rzeczownik
support = wsparcie, pomoc +6 znaczeń
reporter = reporter, sprawozdawca +1 znaczenie
port , pt (skrót) = port +4 znaczenia
export = eksport, wywóz +1 znaczenie
airport , także: port informal , pt (skrót) informal = lotnisko
import = import +3 znaczenia
compote , także: compotier , także: comport = kompotierka
przymiotnik
inne

powered by  eTutor logo