"sprawozdawca" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sprawozdawca" po polsku

sprawozdawca

obrazek do "reporter" po polsku Reporter is on which side?
rzeczownik
 1. reporter ****
  • reporter, sprawozdawca [policzalny]
   Bob works as a news reporter for CNN. (Bob pracuje jako reporter wiadomości dla CNN.)
   After being attacked, the reporter decided to resign from his job. (Po ataku, reporter postanowił zrezygnować ze swojej pracy.)
 2. columnist **
  • felietonista, sprawozdawca, komentator (np. polityczny) [policzalny]
   He was interviewed by a Hollywood gossip columnist. (Felietonistka magazynu plotkarskiego z Hollywood przeprowadziła z nim wywiad.)
 3. rapporteur
  • referent, sprawozdawca
   a recorder appointed by a committee to prepare reports of the meetings

powered by  eTutor logo