reporter = reporter, sprawozdawca

Reporter is on which side?

Źródło: http://wonglihyen.blogspot.com/2009/01/reporter-is-on-which-side-people.html

reporter, sprawozdawca

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

Bob works as a news reporter for CNN. = Bob pracuje jako reporter wiadomości dla CNN.