"składać sprawozdanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "składać sprawozdanie" po polsku

składać sprawozdanie

czasownik
 1. report *****
  • zgłaszać, składać sprawozdanie, sprawozdawać [przechodni]
   Try to report this issue to the tech service. (Spróbuj zgłosić ten problem obsłudze technicznej.)
   You must report any faults. (Musisz zgłaszać jakiekolwiek usterki.)
   The police made a search of the house after the crime had been reported. (Policja przeszukała dom, po tym jak zgłoszone zostało przestępstwo.)
   If you get injured on the job, you should report it immediately to your employer. (Jeśli odniesiesz obrażenia w trakcie pracy, powinieneś natychmiast zgłosić to swojemu pracodawcy.)
   They didn't report any problems with the machine. (Oni nie zgłosili żadnych problemów z maszyną.)
 1. be debriefed
 2. submit a report

"składać sprawozdanie" — Słownik kolokacji angielskich

submit a report kolokacja
 1. submit czasownik + report rzeczownik = przedstawić sprawozdanie, składać raport, składać sprawozdanie
  Zwykła kolokacja

  The committee was given three months time to submit its report.

reported on kolokacja
Popularniejsza odmiana: report on
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): składać sprawozdanie
 1. report czasownik + on przyimek
  Luźna kolokacja

  I don't want her going back to report on us for hours, maybe days.

  Podobne kolokacje: