PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"report released" — Słownik kolokacji angielskich

report released kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): raport zwolnił
  1. release czasownik + report rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The House could take up the bill before the report is released.

    Podobne kolokacje: