BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"report prepared" — Słownik kolokacji angielskich

report prepared kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): raport przygotował
  1. prepare czasownik + report rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Every six weeks, teachers prepare a report about student performance in each class.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo