KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"receive reports" — Słownik kolokacji angielskich

receive reports kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odbierz meldunki
  1. receive czasownik + report rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The American officials said the report of the meeting had been received in the last few days.

powered by  eTutor logo