TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"zgłaszać się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zgłaszać się" po polsku

zgłaszać się

czasownik
 1. report *****
  • zgłaszać się (gdzieś) [nieprzechodni]
   Report to your supervisor as soon as possible. (Zgłoś się do swojego przełożonego tak szybko jak to możliwe.)
   I was asked to report to his office. (Zostałem poproszony, żeby zgłosić się do jego biura.)
phrasal verb
 1. come forward *
 2. step forward *
czasownik
 1. report *****
  • zgłaszać, składać sprawozdanie, sprawozdawać [przechodni]
   Try to report this issue to the tech service. (Spróbuj zgłosić ten problem obsłudze technicznej.)
   You must report any faults. (Musisz zgłaszać jakiekolwiek usterki.)
   The police made a search of the house after the crime had been reported. (Policja przeszukała dom, po tym jak zgłoszone zostało przestępstwo.)
   If you get injured on the job, you should report it immediately to your employer. (Jeśli odniesiesz obrażenia w trakcie pracy, powinieneś natychmiast zgłosić to swojemu pracodawcy.)
   They didn't report any problems with the machine. (Oni nie zgłosili żadnych problemów z maszyną.)
 2. notify *
 3. advance ***
 4. brute
 5. bruit
 6. delate
phrasal verb
 1. report back

"zgłaszać się" — Słownik kolokacji angielskich

step forward kolokacja
 1. step czasownik + forward przysłówek = występować, zgłaszać się
  Bardzo silna kolokacja

  "I want to see at least one of them step forward and do something."