"transport" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "transport" po polsku — Słownik angielsko-polski

transport

obrazek do "transport" po polsku Transport
rzeczownik
 1. transport British English ** , transportation American English *** , transp. (skrót)   [UNCOUNTABLE]
  I'm going to need some transport for me and my friend. (Potrzebuję jakiegoś transportu dla mnie i dla przyjaciela.)
 2. transit **
 3. traffic ***
  • transport, przewóz formal [UNCOUNTABLE]
   The traffic of the prisoner took place on time. (Przewóz więźnia odbył się o czasie.)
   We have a small problem with the traffic of your furniture. (Mamy mały problem z transportem twoich mebli.)
 4. shipping *
  • transport (okrętem), przewóz (morski) [UNCOUNTABLE]
   It is a major shipping company on the market. (To jest główna firma przewozowa na rynku.)
   Car shipping takes 5 to 10 days. (Transport samochodów okrętem trwa od 5 do 10 dni.)
 5. shipment * , shpt. (skrót)
  • transport (ładunku), wysyłka (towaru) [UNCOUNTABLE]
   You get free shipment if your order is big enough. (Otrzymasz darmową wysyłkę jeżeli twoje zamówienie będzie odpowiednio duże.)
 6. carriage *
  • przewóz, transport (np. dóbr) British English formal [COUNTABLE]
   We are offering international carriage. (Oferujemy międzynarodowy przewóz.)
 7. carrying
 8. portage

"transport" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "transport" po angielsku — Słownik polsko-angielski

transport British English **
transportation American English *** , transp. (skrót)

obrazek do "transport" po polsku Transport
rzeczownik
 1. transport [UNCOUNTABLE]
  I'm going to need some transport for me and my friend. (Potrzebuję jakiegoś transportu dla mnie i dla przyjaciela.)
 2. przewóz, przewożenie [UNCOUNTABLE]
  Animal transport turned out to be a profitable job. (Przewóz zwierząt okazał się być dochodową pracą.)
 3. środek transportu, środek lokomocji
  We used a boat as the transport. (Użyliśmy łodzi jak środka transportu.)
przymiotnik
 1. transportowy

transport **

czasownik
 1. transportować, przewozić [TRANSITIVE]
  Can you help me transport my new furniture? (Czy pomożesz mi przetransportować moje nowe meble?)
  He helped me transport the furniture to my new apartment. (On pomógł mi przewieźć meble do mojego nowego mieszkania.)
  zobacz także: convey
 2. deportować, zesłać, zsyłać (np. przestępcę) old-fashioned [TRANSITIVE]
  They transported the murderer to Alcatraz. (Oni zesłali mordercę do Alcatraz.)
przymiotnik
 1. przewozowy
  I have my own transport company. (Mam swoją własną firmę przewozową.)

Powiązane zwroty — "transport"

rzeczownik
report = raport, sprawozdanie +3 znaczenia
support = wsparcie, pomoc +5 znaczeń
port , pt (skrót) = port +4 znaczenia
export = eksport, wywóz +1 znaczenie
airport , także: port informal , pt (skrót) informal = lotnisko
import = import +3 znaczenia
report British English , report card American English = świadectwo szkolne
przymiotnik
czasownik
inne
kolokacje