"transport" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "transport" po polsku

transport

obrazek do "transport" po polsku
rzeczownik
 1. transport British English ** , transportation American English *** , także: transp.   [niepoliczalny]
  I'm going to need some transport for me and my friend. (Potrzebuję jakiegoś transportu dla mnie i dla przyjaciela.)
 2. transit **
  • przejazd, transport (towarów), przewóz (ludzi) [niepoliczalny]
   I am on the transit in New Mexico. (Jestem w przejeździe w Nowym Meksyku.)
   A vase was damaged in transit. (Wazon został uszkodzony w transporcie.)
 3. traffic ***
  • transport, przewóz oficjalnie [niepoliczalny]
   The traffic of the prisoner took place on time. (Przewóz więźnia odbył się o czasie.)
   We have a small problem with the traffic of your furniture. (Mamy mały problem z transportem twoich mebli.)
 4. shipping *
  • transport (okrętem), przewóz (morski) [niepoliczalny]
   It is a major shipping company on the market. (To jest główna firma przewozowa na rynku.)
   Car shipping takes 5 to 10 days. (Transport samochodów okrętem trwa od 5 do 10 dni.)
 5. shipment * , także: shpt.
  • transport (ładunku), wysyłka (towaru) [niepoliczalny]
   You get free shipment if your order is big enough. (Otrzymasz darmową wysyłkę, jeżeli twoje zamówienie będzie odpowiednio duże.)
 6. carriage *
 7. carrying
 8. portage

Powiązane zwroty — "transport"

przymiotnik
wewnętrzny (np. transport, poczta) = inland
kolejowy (np. transport) = rail
towarowy (np. transport) = freight
czasownik
transportować = transport +3 znaczenia
rzeczownik
inne

"transport" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "transport" po angielsku

obrazek do "transport" po polsku Means of transport 01 hd picture Free stock photos in Image format ...
rzeczownik
 1. transport [niepoliczalny]
  I'm going to need some transport for me and my friend. (Potrzebuję jakiegoś transportu dla mnie i dla przyjaciela.)
 2. przewóz, przewożenie [niepoliczalny]
  Animal transport turned out to be a profitable job. (Przewóz zwierząt okazał się być dochodową pracą.)
 3. środek transportu, środek lokomocji
  We used a boat as the transport. (Użyliśmy łodzi jak środka transportu.)
przymiotnik
 1. transportowy

transport **

Transport & Information & Communication Technologies | Independent ...
czasownik
 1. transportować, przewozić [przechodni]
  Can you help me transport my new furniture? (Czy pomożesz mi przetransportować moje nowe meble?)
  He helped me transport the furniture to my new apartment. (On pomógł mi przewieźć meble do mojego nowego mieszkania.)
  zobacz także: convey
 2. deportować, zesłać, zsyłać (np. przestępcę) przestarzale [przechodni]
  They transported the murderer to Alcatraz. (Oni zesłali mordercę do Alcatraz.)
przymiotnik
 1. przewozowy
  I have my own transport company. (Mam swoją własną firmę przewozową.)

Powiązane zwroty — "transport"

rzeczownik
czasownik
przymiotnik
inne
kolokacje

powered by  eTutor logo