Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"pomoc" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pomoc" po polsku

pomoc

obrazek do "support" po polsku obrazek do "help" po polsku obrazek do "aid" po polsku Convulsions - first aid - series
rzeczownik
 1. support *****
  • wsparcie, pomoc [niepoliczalny]
   backing
   All I want from you is some support. (Wszystko, czego od ciebie oczekuję, to odrobina wsparcia.)
   He gained widespread support. (On zyskał szerokie wsparcie.)
   We were not fully convinced, but finally he won our support. (Nie byliśmy całkowicie przekonani, ale w końcu on zyskał nasze wsparcie.)
   zobacz także: favour
 2. help ***** , także: halp slang
  • pomoc [niepoliczalny]
   I'm really grateful for your help. (Jestem naprawdę wdzięczny za twoją pomoc.)
   You shouldn't count on his help. (Nie powinieneś liczyć na jego pomoc.)
   He cried for help. (On krzyczał o pomoc.)
   Can I be of any help to you? (Czy mogę ci jakoś pomóc?)
  • pomoc (w programie komputerowym) [niepoliczalny]
   "What should I do now?" "I don't know, click on help." ("Co powinienem teraz zrobić?" "Nie wiem, kliknij w pomoc.")
 3. aid ***
  • pomoc, wsparcie [niepoliczalny]
   help, something that provides assistance
   The government promised to give aid to the developing countries. (Rząd obiecał pomóc krajom rozwijającym się.)
   Humanitarian aid is really required in this area. (Pomoc humanitarna jest naprawdę potrzebna na tym obszarze.)
 4. assistance ***
  • wsparcie (np. finansowe), pomoc (w czymś) [niepoliczalny]
   I appreciate your assistance. (Doceniam twoją pomoc.)
   People, whose houses were destroyed by the hurricane, need great financial assistance. (Ludzie, których domy zostały zniszczone przez huragan, potrzebują dużego wsparcia finansowego.)
   link synonim: leg up
 5. relief ***
 6. service *****
  • usługa, pomoc oficjalnie [niepoliczalny]
   Thank you for your service, here's a tip. (Dziękuję za pańską pomoc, oto napiwek.)
   I'm satisfied with your service - I will recommend you to my friends. (Jestem zadowolony z waszej usługi - polecę was moim przyjaciołom.)
 7. safety net
 8. hand *****
 9. succour BrE , succor AmE
 10. assist ***
  • pomoc (np. finansowa), wsparcie  AmE
   He wrote the story with an assist from a friend. (Napisał tę historię z pomocą przyjaciela.)
idiom
 1. somebody's good offices oficjalnie , the good offices of somebody oficjalnie
  • czyjaś przysługa, czyjaś pomoc
   I wouldn't achieve that without your good offices - thank you. (Nie osiągnąłbym tego bez twojej pomocy - dziękuję ci.)
   I really appreciate his good offices - I'll do something to thank him. (Naprawdę doceniam jego przysługę - zrobię coś, żeby mu podziękować.)
obrazek do "give somebody a hand" po polsku
idiom
 1. give somebody five
  • pomóc komuś, podać komuś rękę, przywitać się z kimś, przybić piątkę
   We didn't have time to talk - he just gave me five and left the room. (Nie mieliśmy czasu, żeby porozmawiać - tylko podał mi rękę i wyszedł z pokoju.)
   I think he's mad at me - he didn't want to give me five when we met. (Myślę, że jest na mnie zły - nie chciał się ze mną przywitać, kiedy się spotkaliśmy.)
 2. give somebody a hand , lend somebody a hand
 1. be of service to somebody  
phrasal verb
 1. tide somebody over something
 1. be of assistance
idiom
 1. bear a hand

Powiązane zwroty — "pomoc"

czasownik
pracować (z kimś, niosąc pomoc, np. z niepełnosprawnymi) = work
otrzymywać (pomoc medyczną) = receive
prosić (np. o pomoc, radę) = ask
pomagać = help , także: halp slang +8 znaczeń
wspomagać = push +1 znaczenie
przywoływać (np. do Boga, pomoc) = invoke , także: invocate
odrzucać (pomoc) = spurn
wspomóc = endow , także: indow
phrasal verb
inne
rzeczownik
inne
przymiotnik
pomocny = helpful +5 znaczeń
międzynarodowy (np. pomoc, handel) = overseas
doraźny (np. zyski, pomoc) = interim
humanitarny (np. pomoc) = humane
nieoceniony (np. pomoc) = invaluable
pomocniczy = auxiliary +4 znaczenia
idiom