"pomoc finansowa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pomoc finansowa" po polsku

pomoc finansowa

rzeczownik
 1. financial support
  • wsparcie finansowe, pomoc finansowa
   To achieve this noble goal, we will require your financial support. (Aby osiągnąć ten szczytny cel, potrzebujemy waszego wparcia finansowego.)
   We greatly appreciate any form of financial support. (Bardzo doceniamy jakąkolwiek formę wsparcia finansowego.)
   They could finish their project thanks to his financial support. (Oni mogli skończyć swój projekt dzięki jego pomocy finansowej.)
 2. financial assistance  

"pomoc finansowa" — Słownik kolokacji angielskich

financial support kolokacja
 1. financial przymiotnik + support rzeczownik = wsparcie finansowe, pomoc finansowa
  Bardzo silna kolokacja

  The government can also provide financial support for your business in a number of ways.

 1. financial przymiotnik + assistance rzeczownik = pomoc finansowa
  Bardzo silna kolokacja

  They also help students whose families cannot give them any financial assistance.

grant assistance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomoc finansowa
 1. Grant rzeczownik + assistance rzeczownik
  Luźna kolokacja

  We got advice on planning, plus grant assistance, from Business Link.

  Podobne kolokacje:
 2. grant czasownik + assistance rzeczownik
  Luźna kolokacja

  The committee granted assistance to three of the umpires and denied it to three others.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo