"need assistance" — Słownik kolokacji angielskich

need assistance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomoc potrzeby
  1. need czasownik + assistance rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Research 1, do you need further human assistance at the moment?

powered by  eTutor logo