"wsparcie finansowe" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wsparcie finansowe" po polsku

wsparcie finansowe

rzeczownik
 1. financial support
  • wsparcie finansowe, pomoc finansowa
   To achieve this noble goal, we will require your financial support. (Aby osiągnąć ten szczytny cel, potrzebujemy waszego wparcia finansowego.)
   We greatly appreciate any form of financial support. (Bardzo doceniamy jakąkolwiek formę wsparcia finansowego.)
   They could finish their project thanks to his financial support. (Oni mogli skończyć swój projekt dzięki jego pomocy finansowej.)
 2. financial backing  
 3. bail-out   informal

Powiązane zwroty — "wsparcie finansowe"

czasownik
gwarantować (wsparcie finansowe) = underwrite
rzeczownik

"wsparcie finansowe" — Słownik kolokacji angielskich

financial support kolokacja
 1. financial przymiotnik + support rzeczownik = wsparcie finansowe, pomoc finansowa
  Bardzo silna kolokacja

  The government can also provide financial support for your business in a number of ways.

financial backing kolokacja
 1. financial przymiotnik + backing rzeczownik = wsparcie finansowe
  Bardzo silna kolokacja

  Possibly financial backing, maybe subject matter, perhaps something to believe in.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo