14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 5 kwietnia. #zostanwdomuZałóż konto

"backing" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "backing" po angielsku — Słownik polsko-angielski

backing *

rzeczownik
 1. wsparcie, poparcie (szczególnie pomoc finansowa) [UNCOUNTABLE]
  Without your backing, we won't be able to afford the project. (Bez pańskiego wsparcia nie będzie nas stać na ten projekt.)
 2. podkład, podkładka, podklejka, spód, dolna warstwa, pokrycie [COUNTABLE]
 3. podkład (dźwięki towarzyszące śpiewowi)
  Give her voice a proper backing, and she will make a hit. (Dajcie odpowiedni podkład pod jej głos, a zrobi wam przebój.)
 4. aprobata
  Once you get the backing of the board, we will proceed with that project. (Kiedy dostaniesz aprobatę zarządu będziemy mogli kontynuować z tym projektem.)
 5. grupa osób popierających (np. kogoś), grupa osób wspierających (np. kogoś, jakąś sprawę)
  We have a backing big enough to introduce the new bill. (Mamy dość dużą grupę popleczników, żeby wprowadzić nową ustawę.)
 6. coś, co tworzy tło
  The pictures were projected against a white backing. (Obrazy były rzucane na białe tło.)
 7. wsparcie dla kraju w postaci złota lub innych kruszców szlachetnych
  In order to function properly, our economy needs a significant backing. (Nasza gospodarka potrzebuje znacznego wsparcia, jeżeli ma funkcjonować poprawnie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

back Back Pain And Mitral Valve
przysłówek
 1. z powrotem
  Put that book back on the shelf. (Odłóż tę książkę z powrotem na półkę.)
  We heard our friends come back. (Usłyszeliśmy, jak nasi znajomi wracali.)
  I'll be back in a couple of hours. (Będę z powrotem za kilka godzin.)
 2. wstecz, temu (np. "to zdarzyło się 5 lat temu"), wtedy
  It happened almost ten years back, I don't remember. (To zdarzyło się prawie dziesięć lat temu, nie pamiętam.)
  Looking back, my childhood was awful. (Patrząc wstecz, to moje dzieciństwo było okropne.)
 3. na odległość, z dala
  A restraining order will keep him back. (Sądowy zakaz zbliżania się będzie go trzymał z dala.)
 4. temu (o odległości)
  You should've turned left two junctions back. (Powinieneś skręcić w lewo dwa skrzyżowania temu.)
przymiotnik
 1. tylny
  She asked me to leave by the back door. (Ona poprosiła mnie, żebym wyszedł tylnymi drzwiami.)
  People in the back rows were not able to hear anything. (Ludzie z tylnych rzędów nie byli w stanie czegokolwiek usłyszeć.)
  The back wheel has to be fixed. (Tylne koło musi zostać naprawione.)
 2. zaległy (np. czynsz)
  I really have to pay the back rent. (Naprawdę muszę zapłacić zaległy czynsz.)
rzeczownik
 1. tył, tylna część [SINGULAR]
  Look at the back of the drawer. (Popatrz z tyłu szuflady.)
  They have a garden at the back of the house. (Oni mają ogród z tyłu domu.)
  link synonim: rear
 2. ostatnia strona, tył (książki, czasopisma), odwrotna strona (kartki) [COUNTABLE]
  I need your signature on the back of this page. (Potrzebuję twojego podpisu na odwrotnej stronie tej kartki.)
  There are jokes printed on the back of this magazine. (Na ostatniej stronie tego czasopisma są dowcipy.)
  Before you decide to buy this book, read the description on the back. (Zanim zdecydujesz się kupić tę książkę, przeczytaj opis z tyłu.)
 3. plecy [COUNTABLE]
  My back was aching from sitting in front of my computer all day. (Bolały mnie plecy od siedzenia przez cały dzień przy komputerze.)
  He turned his back while she dressed. (On odwrócił się plecami, kiedy ona się ubierała.)
  I rolled over onto my back. (Odwróciłem się na plecy.)
 4. kręgosłup, krzyż [COUNTABLE]
  She broke her back in an accident. (Ona złamała kręgosłup w wypadku.)
  He suffers from terrible back aches. (On cierpi z powodu okropnych bólów kręgosłupa.)
 5. grzbiet (zwierzęcia) [COUNTABLE]
  Don't pat the goat on its back because it may kick you. (Nie głaskaj kozy po grzbiecie, bo może cię kopnąć.)
  The hair on his back bristled. (Włosy na jego grzbiecie się zjeżyły.)
  He sat his little daughter on the pony's back. (On posadził swoją małą córeczkę na grzbiecie kucyka.)
 6. oparcie (krzesła, fotela) [COUNTABLE]
  The back of the chair is very uncomfortable. (Oparcie tego krzesła jest bardzo niewygodne.)
  She leaned on the back of the chair. (Ona oparła się o oparcie krzesła.)
 7. grzbiet książki [COUNTABLE]
  The back is a little dusty and the front cover is shabby. (Grzbiet książki jest trochę zakurzony, a przednia okładka sfatygowana.)
  The back is loose so I will cut the price. (Grzbiet książki jest naderwany, więc obniżę cenę.)
 8. obrońca [COUNTABLE]
  John Terry is a centre-back. (John Terry jest środkowym obrońcą.)
czasownik
 1. wspierać, popierać [TRANSITIVE]
  You have to back my idea even if they won't like it. (Musisz poprzeć mój pomysł, nawet, jeśli im się nie spodoba.)
  They refused to back us financially. (Oni odmówili wspierania nas finansowo.)
 2. cofać, wycofywać [INTRANSITIVE]
  Back the car, I saw something in that window! (Cofnij samochód, widziałem coś w tamtym oknie!)
  He helped her back the car. (On pomógł jej wycofać samochód.)
  He backed the car out of the garage. (On wycofał samochód z garażu.)
 3. podpierać (podstawiać coś z tyłu czegoś), wzmocnić [TRANSITIVE]
  This fixing backs this wall. (To umocowanie wzmacnia tę ścianę.)
  This tree is so old - I have to back it. (To drzewo jest takie stare - muszę je podeprzeć.)
 4. dosiadać, wsiadać (na konia) [TRANSITIVE]
  She backed her favourite horse and said goodbye to her family. (Ona dosiadła swego ulubionego konia i pożegnała się z rodziną.)
  I don't know how to back a horse. (Nie wiem jak się dosiada konia.)
 5. stawiać (pieniądze, np. na drużynę, konia) [TRANSITIVE]
  I backed the slowest horse there was. (Postawiłem na najwolniejszego konia, jaki był.)
  I want to back this team - do you think they have a chance to win? (Chcę postawić na tę drużynę - myślisz, że mają szansę wygrać?)
 6. akompaniować (np. wokalistę, muzyka) [TRANSITIVE]
  She was backed by a choir. (Ona była akompaniowana przez chór.)
 1. do tyłu, wstecz (w przeciwnym kierunku)
  He stood up and left without looking back. (On wstał i odszedł bez patrzenia wstecz.)

Czy wiesz, że wyszukiwane słówka możesz dodawać do inteligentnych powtórek w kursie etutor.pl? Załóż darmowe konto i sprawdź!