Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"z dala" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "z dala" po polsku

z dala

przysłówek
 1. off *****
  • z daleka, z dala (np. od jakiegoś miejsca)
   Remember to keep off the street. (Pamiętaj, by trzymać się z daleka od ulicy.)
   Keep off me. (Trzymaj się ode mnie z daleka.)
 2. back *****
  • na odległość, z dala
   A restraining order will keep him back. (Sądowy zakaz zbliżania się będzie go trzymał z dala.)
 3. clear *****  
 4. wide ****
 5. abeigh
 6. aloof

powered by  eTutor logo