"z daleka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "z daleka" po polsku

z daleka

przysłówek
 1. away *****
  • daleko, z daleka
   Keep this dog away from me. (Trzymaj tego psa z daleka ode mnie.)
   I told him to keep away from my sister. (Kazałem mu trzymać się daleko od mojej siostry.)
 2. off , *****
  • z daleka, z dala (np. od jakiegoś miejsca)
   Remember to keep off the street. (Pamiętaj, by trzymać się z daleka od ulicy.)
   Keep off me. (Trzymaj się ode mnie z daleka.)
  • z daleka, z oddali, z perspektywy czasu
   Looking off, she was a nice person. (Patrząc z perspektywy czasu, ona była miłą osobą.)
   She tried to look at it off but it still seemed horrible to her. (Ona próbowała na to popatrzeć z perspektywy czasu, ale nadal wydawało jej się to straszne.)
 3. from afar
 4. abeigh
 1. at twenty paces  
 2. from further afield  

powered by  eTutor logo