PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"obrońca" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "obrońca" po polsku

obrońca

obrazek do "counsel" po polsku
rzeczownik
 1. advocate **
  • obrońca (osoba publicznie coś wspierająca) [policzalny]
   He was a known advocate of human rights. (Był znanym obrońcą praw człowieka.)
   My brother is an advocate of animals - he doesn't eat meat. (Mój brat jest obrońcą zwierząt - nie je mięsa.)
 2. counsel ** , barrister BrE , barr (skrót) , of counsel
  • adwokat, adw., obrońca [policzalny]
   From 1911 to 1912 he worked as a barrister and judge. (W latach 1911-1912 on pracował jako adwokat i sędzia.)
   Systemy prawne wielu państw mogą się różnić, dlatego należy być ostrożnym używając nazw "solicitor" czy "barrister". Proponowane tłumaczenia tych haseł stanowią jedynie wskazówkę, jak rozumieć dane słowa, jednak nie są to ich stuprocentowe odpowiedniki.
 3. defender **
  • obrońca (w piłce nożnej) [policzalny]
   The coach calls for the big defender, Derek Thompson. (Trener wzywa wielkiego obrońcę, Dereka Thompsona.)
  • obrońca (np. jakiejś idei) [policzalny]
   As a defender of civil rights, I am bound to be opposed to this decision. (Jako obrońca praw obywatelskich jestem zobowiązany sprzeciwić się tej decyzji.)
 4. guardian , *
  • obrońca, opiekun [policzalny]
   Her father named you as guardian in his will. (Jej ojciec chciał, żeby Pani była jej opiekunką.)
 5. defense attorney *
  • obrońca (adwokat obrony)
   His defense attorney is one of the best lawyers in this city. (Jego obrońca to jeden z najlepszych prawników w tym mieście.)
 6. protector
  • obrońca, protektor, opiekun
   Europe has to play the role of protector in today's globalised world. (Europa powinna spełniać rolę obrońcy w dzisiejszym zglobalizowanym świecie.)
   He was appointed to be my protector during the meeting. (On został mianowany na mojego opiekuna w czasie tego spotkania.)
 7. defenseman , defenceman  
  There is a place for a very tough defenseman on this team. (Drużyna poszukuje naprawdę twardego obrońcy.)
 8. campaigner
 9. back *****   [policzalny]
  John Terry is a centre-back. (John Terry jest środkowym obrońcą.)
 10. sweeper
  • obrońca (w piłce nożnej)  BrE
   He was the best sweeper in our team. (On był najlepszym obrońcą w naszej drużynie.)
   "What position do you play?" "I'm a sweeper." ("Na jakiej pozycji grasz?" "Jestem obrońcą.")
 11. defense counsel , defense attorney *  
 12. the backfield
 13. half back , halfback AmE , half , ***
  • (w piłce nożnej) obrońca, pomocnik
   He's a half, he should be running faster! (On jest zawodnikiem grającym w środkowej części boiska, powinien biegać szybciej!)
   He has a good physical condition, he should be the half. (On ma świetną kondycję, powinien być zawodnikiem grającym w środkowej części boiska.)
 14. full back , fullback AmE  
  He played at full back for most of his career. (On większość swojej kariery grał na pozycji obrońcy.)
 15. upholder
 16. backcourtman
 17. defence attorney , defence counsel
 18. pleader
 19. vindicator   oficjalnie
 20. Paraclete
 21. assertor

"obrońca" — Słownik kolokacji angielskich

defense attorney kolokacja
 1. defense rzeczownik + attorney rzeczownik = obrońca (adwokat obrony)
  Bardzo silna kolokacja

  None of us could believe what we had just heard from the defense attorney.

defense counsel kolokacja
 1. defense rzeczownik + counsel rzeczownik = obrońca
  Bardzo silna kolokacja

  He made good use of defense counsel himself, in those days.

of counsel kolokacja
 1. of przyimek + counsel rzeczownik = adwokat, adw., obrońca
  Bardzo silna kolokacja

  I have need of good counsel, and you never gave me less.

  Podobne kolokacje:
full back kolokacja
 1. full przymiotnik + back rzeczownik = obrońca
  Silna kolokacja

  He scored over 40 goals in his career, a relatively high number for a full back.

  Podobne kolokacje:
defence counsel kolokacja
 1. defence rzeczownik + counsel rzeczownik = obrońca, adwokat
  Zwykła kolokacja

  My sources said that he had no defence counsel whatsoever.